Provozní doba

Pondělí – Pátek: 7,00 – 17,00 hod.
Sobota – Neděle: Zavřeno

Kontakt

Adresa: Brodská 633, 26101 Příbram 5 – Zdaboř
Telefon: +420 728 358 993
E-mail: info@stkpribram.cz

Legislativa STK

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č.56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám.

Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

Veškeré informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly jsou pro naše zákazníky shromážděny na www.STKINFO.cz.

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné (př. opakované) technické prohlídky

technický průkaz vozidla - VTP

originál !!!

osvědčení o registraci vozidla

nebo osvědčení o technickém průkazu
tzv. "malý technický průkaz"

doklad (protokol) o provedení měření emisí motoru silničního vozidla

- jen u motorových vozidel -
(NENÍ TŘEBA u motocyklu při pohotovostní hm. do 400kg)

- doklad NESMÍ být starší 30-ti dnů (při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!)

!!!!! Pokud si zákazník nechá provést měření emisí na našem STK v rámci pravidelné technické prohlídky obrdrží tento protokol od nás !!!!!

platnou revizi plynového zařízení

- doporučujeme u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem (LPG, CNG)

- pro samotné provedení technické prohlídky není podmínkou

protokol z poslední provedené pravidelné technické prohlídky

- v případě opakované technické prohlídky je potřeba mít s sebou ještě protokol z poslední provedené pravidelné technické prohlídky, při které byla na vozidle nalezena závada typu „B“ resp. „C“